Aaron Sims kommer til Bergen for å holde masterclass. Zefyr har plasser.

Jan Aksel Angeltvedt

Onsdag 2. mai kommer Aaron Sims og deler av teamet som har jobbet bl.a. med Stranger Things til Nordiske Mediedager, for å holde Masterclass i workflow-metoden Sketch2Screen. Zefyr disponerer opp til 8 plasser. Dette er relevant for alle som jobber med avansert postproduksjon, og fortellere som ønsker å lære mer om arbeidsflyten fra skisse til skjerm. Henvendelse til: janaksel@zefyr.no