Påminnelse: Årets første søknadsfrist 23. februar - statlige tilskuddsmidler

Ingunn Myklevoll Sjøen

Årets første søknadsfrist for statlige midler nærmer seg. Se her for nyttig veiledning i søknadsprosessen.

 

Mediefondet Zefyr minner om årets første søknadsfrist for våre statlige tilskuddsmidler fredag 23. februar. Fondet anbefaler alle søkere å lese grundig gjennom denne rundens kunngjøringsdokument samt nylig oppdaterte retningslinjer før innsending av søknad.

Kunngjøring

Retningslinjer 

Ta kontakt med vår Produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen, dersom du har spørsmål rundt innholdet i disse dokumentene eller generelt ift søknadsprosessen

 

Rammetilskudd

Søkere på den nye tilskuddsordningen for rammetilskudd leverer søknad under headingen Utviklingssøknad i Filmsøk.

Kravene til det første prosjektet som ønskes realisert i rammen, vil være like høye som fondet har praktisert hittil for utviklingsstøtte. Søkere må i tråd med dette kunne fremvise en troverdig plan for realisering av produksjonen, herunder en tentativ finansieringsplan for hele produksjonsfasen. Dokumentert, og fortrinnsvis kvantifisert interesse fra distributør, TV-kanal eller annet visningsledd og/eller andre finansiører vil styrke en slik plan. Prosjektet skal også normalt også ha tilknyttet regissør på søknadstidspunktet.

Kravene til hvor langt de resterende prosjektene i rammen har kommet i utviklingsprosessen vil naturlig nok være noe mildere, men fondet skal overbevises om at søker kan klare å løfte disse til produksjonsnivå innen utgangen av rammeperioden. Relevant informasjon og status for disse prosjektene presenteres i et samlet søknadsdokument som legges ved søknaden for det første prosjektet i rammen.

For øvrig informasjon om ordningen – les her