Bransjemøte i Ålesund

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mandag 17 juni inviterer Mediefondet Zefyr til workshop i forbindelse med Vestnorsk filmsenters bransjemøte på Hotel 1904.

Fondets nye direktør Magnus Thomassen vil være til stede sammen med Produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Workshopen vil gå grundig inn i tema som fondets rammer, den gode søknaden og fremtidsscenarier (med mer.)

Vi begynner kl 17:00 og holder på til kl 17:45

Vi vil også være til stede og si noen ord under bransjemøtet (18:00-21:00)

Ønsker du møte med oss tidligere på dagen? Ta kontakt med oss på post@zefyr.no for å booke møtetid.