Bransjemøte i Bergen

Ingunn Myklevoll Sjøen

Torsdag 6. juni inviterer Mediefondet Zefyr til uformelt bransjemøte på Media City i Bergen kl 16:45-17:45.

Fondets nye direktør Magnus Thomassen vil være til stede sammen med Økonomi- og administrasjonssjef OIav Mellgren og Film- og serierådgiver Jan Aksel Angeltvedt.

Tema vil blant annet være fondets rammer, søknadsbehandling og fremtidsscenarier.

NB! Tidspunktet er lagt opp slik at de som ønsker når å delta på Vestnorsk filmsenters sommermingel på TempoTempo kl 18:00 (Domkirkegaten 6A).

Vi er også tilgjengelige for individuelle møter tidligere på dagen. Ta kontakt med oss på post@zefyr.no for å booke møtetid.

Adr: Møtesenteret – Media City, Lars Hillesgate 30