David Leader blir midlertidig film- og serierådgiver for Zefyr

MFZ administrasjon

David Leaders vikariatstilling som produksjon- og informasjonsrådgiver for Ingunn Myklevoll Sjøen utvides: Som en overgangsordning vil Leader også nå inneha rollen som film- og serie rådgiver. Vikariatstillingen varer frem til medio november 2020.

Leader trives med sin utvidede rolle, og sier,

Jeg har hatt stor glede av tiden min hos Zefyr til nå, og å samarbeidet med det administrative teamet, inkludert Jan Aksel. Angeltvedt og Zefyr har bygd et solid fundament, og det er veldig givende å bruke mine 20+ år i bransjen mot å hjelpe de nyetablererte produsentene, samt samarbeide med veteranprodusentene.

Rådgiverrollen er avgjørende både mht. Zefyrs investeringer og tilskudd. Det behøves således kompetente fagfolk inntil vi har fått på plass en langsiktig ordning forl film- og serierådgiverstillingen.

Zefyrs direktør, Magnus Thomassen avslutter,

David Leader har gjort en meget god jobb som produksjon- og informasjonsrådgiver. I en såpass dynamisk virksomhet som Zefyr jobber vi tett sammen, og rollene flyter enkelte ganger over i hverandre. I lys av dette og ikke minst Davids solide produsenterfaring var det både nærliggende og forsvarlig å utvide hans rolle til å favne rådgiverfeltet i vikarperioden. Det er imidlertid store sko å fylle – Jan Aksel Angeltvedt har vært en stor ressurs for Zefyr de årene han har vært med, og vi ønsker ham lykke til videre.