Effektiviserer med e-signering

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har inngått en samarbeidsavtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og tilbyr fra 2018 elektronisk utsendelse, signering og lagring av tilsagnsbrev.

 

Difi har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering, som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Mediefondet Zefyr har fra 2018 signert en avtale om bruk av denne. Tjenesten vil gjøre det mulig for våre søkere å signere tilsagnsbrev elektronisk ved påføring av elektronisk personsignatur.

 

E-signeringen sikrer brukervennlig, sikker, praktisk og effektiv håndtering av dokumenter som krever signatur. Den digitale prosessen vil spare både oss og produsentene tid og slik også ressurser i søknadsbehandlingen. Samtidig er elektronisk signatur en god måte å oppnå et tilstrekkelig nivå av sporbarhet. Noe som vil være nyttig for alle parter.

 

Mediefondet Zefyr ser på e-signeringen som et viktig grep i selskapets kontinuerlige digitaliserings- og effektiviseringsprosess.