Enda et rekordår i statlig bevilgning til Zefyr

David L. Leader

Året 2020 blir enda et rekordår etter at Mediefondet Zefyr mottok 17 529 000,- kroner i statlige støttemidler til forvaltning i fondets virksomhetsområde.

Den 10. mars gikk Norsk filminstitutt ut med sine tildelinger til de regionale filmfondene. Tildelingen slår det forrige rekordåret med 7.3 millioner kroner. I 2019 ble Mediefondet Zefyr (heretter Zefyr) tildelt over 10.2 millioner kroner, og i 2018 fikk fondet 9,9 millioner kroner. Dette viser til en stadig vekst i regionen Zefyr, hvor aktivitetsdataene for 2019 viser en 40% økning. I tillegg til forvaltning av statstilskuddet er Zefyr en av få aktører som har lykkes i å investere privat kapital i kulturproduksjon med avkastning – i tråd med regjeringens ønske om å stimulere til økt privat kapital til norsk film.

Zefyr sin administrative direktør, Magnus Thomassen jubler:

Vi er svært fornøyd med årets tildeling fra Kulturdepartementet. Vi har fått god uttelling for arbeidet vi har gjort og for planene vi har fremover – men først og fremst gjenspeiler dette høy aktivitet i regionen vår. Det har vi også fått bekreftet ved årets første søknadsrunde, hvor vi har mottatt svært mange gode søknader. Med økte midler kan vi nå bidra til å realisere enda flere prosjekter i Zefyr-området

Zefyr er det største regionale fondet for film-, spill- og TV- produksjon i Norge. Midlene, som er bevilget fondet etter søknad til Norsk filminstitutt, vil i sin helhet bli delt ut som tilskudd etter søknad for å realisere prosjekter innen kategoriene kinofilm, tv-serier, dataspill, samproduksjoner med utlandet og fellestiltak.

Prosjekter som styrker den audiovisuelle næringen i regionen, som kan nå et stort publikum og er av høy kunstnerisk kvalitet skal prioriteres. Produksjonene skal gjenspeile mangfoldet i regionens samfunn og befolkning, både når det gjelder den skapende bransjen og i historiefortellingen. Videre skal Zefyr prioritere prosjekter som er produksjonsklare, som utfordrer og utvikler filmspråket, utforsker ny teknologi, skaper kultur- og samfunnsdebatt og som aktivt tar miljøhensyn. Dette for å bidra til utvikling og innovasjon i den regionale bransjen og det den produserer for skjerm og lerret.