Første søknadsfrist satt

Ingunn Myklevoll Sjøen

Søknadsfrist for første tildelingsrunde for statlige midler i 2020 er satt til fredag 28. februar ved midnatt.

 

Mediefondet Zefyr har satt datoen for årets første tildelingsrunde av statlige støttemidler. Denne går ut fredag 28. februar ved midnatt.

 

Kunngjøring som viser til rundens prioriteringer vil publiseres i slutten av januar. Vi anbefaler og forventer at alle søkere leser og forholder seg til denne i søknadsprosessen.

 

Om søkere ønsker rådgivning i forkant av søknadsinnlevering, ta kontakt med:

 

Produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen – ingunn@zefyr.no / 971 36 738

Film- og serierådgiver Jan Aksel Angeltvedt – janaksel@zefyr.no / 906 04 966