Green Report 2020

Ingunn Myklevoll Sjøen

Cine-Regios Green Report for 2020 er offentliggjort.

 

Cine-Regio* publiserte i dag sin Green Report 2020. Rapporten presenterer en oversikt over miljøtiltak blant organisasjonens medlemmer.

Mediefondet Zefyr har vært aktivt engasjert i det europeiske nettverkets grønnfilmsatsing Green Regio siden 2017. Fondet er likevel sparsommelig nevnt i årets rapport, da Zefyrs egen konkrete grønnfilmsatsing ble igangsatt først i januar i år ved innføring av et miljødokumentkrav i de statlige søknadsrundene.

Mediefondet Zefyr er forøvrig, ved å ha signert Cine Regios manifest for bærekraftig produksjon, bundet til å bidra til økt bevisstgjøring rundt bærekraftige og klimavennlige tiltak innen film- og TV produksjon. I tråd med dette vil fondet fortsette og etterhvert utvide sitt arbeid på grønnfilmområdet.

Rapporten kan lastes ned her: CineRegio_GreenReport2020_18022020

*Cine-Regio er et nettverk for regionale film fond i Europa.