Hyllet for miljøengasjement

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyrs miljøengasjement ble denne uken markert med overrekkelse av blomster og plakett fra Stavanger kommune.

 

Mediefondet Zefyr ble i fjor høst Miljøfyrtårnsertifisert som bedrift. Et grep tatt med tanke på å ta posisjon som pioner i miljøarbeid rettet mot den norske audiovisuelle bransjen.

Stavanger kommune som selv har grønne tiltak høyt på dagsordenen, verdsetter miljøengasjement fra bedrifter med virke i kommunen. Onsdag denne uken kom varaordfører Bjørg Tysdal Moe innom Zefyrs Stavanger kontor for å overrekke plakett og blomster.

 

Varaordfører i Stavanger kommune Bjørg Tysdal Moe tildelte Mediefondet Zefyr blomster og plakett i forbindelse med selskapets Miljøfyrtårnsertifisering.

 

Vi i Mediefondet Zefyr er stolte og gleder oss nå til å ta fatt på den virkelige utfordringen som ligger i engasjementet

 

Miljøfyrtårnsertifiseringen er bare starten. Vi ville begynne med oss selv. Nå skal vi ut i bransjen og utrede hvordan forholdene står til der. Målet er å gjøre regionen vår til verdens grønneste produksjons- og innspillingslokasjon, sier produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

 

Green Action!

 

For å ta tak i utfordringen har Mediefondet Zefyr utviklet et pilotprosjekt – Green Action! Pilotprosjektet vil i første omgang kartlegge og utrede nåsituasjonen, ved å stille spørsmålene: Hvordan er de faktiske forholdene på produksjonskontorene i regionen og hvordan håndteres miljøspørsmål under innspilling?

 

Zefyr går nå i dialog, undersøker og inspirerer til handling. På grunnlag av utredningsresultatene og den kompetansen vi selv underveis innhenter oss på området ved intern spesialisering, vil vi så legge noen føringer for hvordan den voksende audiovisuelle bransjen i regionen effektivt kan minske sitt miljøavtrykk.

 

Slike føringer vil presenteres i en grønn produksjonsguide som skal gjøres tilgjengelig for produsenter med forretningsadresse og aktivt virke i vårt virksomhetsområde.

 

Produksjonsguiden skal i første rekke være et arbeidsverktøy for praktiserende produsenter. Det vil imidlertid i arbeidet med utforming og distribusjon av guiden også bli lagt vekt på bevisstgjøring blant unge og kommende generasjoner AV skapere

 

 

Green Action! prosjektet er for øyeblikket i prosess med å innhente finansiering. Det vil bli informert om status og fremdrift fortløpende her på våre hjemmesider.