Kunngjøring - runde 1, 2020

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets første runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 28. februar

 

Se under fanen Søk Tilskudd for mer informasjon og søknadsveiledning.