Kunngjøring om tilskuddsmidler, runde 1-2021

David L. Leader

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets første runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 15. februar klokken 12:00.

Være obs. på at Zefyrs søknadsportal i RegPortal.no ikke er åpen enda. Vi jobber for å få søknadsportalen på plass innen slutten av januar, og vil informere om dette så snart den er klar.

Vi minner om at co-produksjonssøknader behandles fortløpende. Det er likevel en fordel å levere co-produksjonssøknader innen søknadsfristen, slik at søknaden eventuelt kan behandles i styremøtet den 24. mars.

I 2021 planlegger vi for to søknadsrunder, nå i starten av året og den andre runden til høsten. Den andre søknadsrunden vil bli utlyst i august/september.

Viktig at søkere:

  • leser både kunngjøring og retningslinjer grundig i forkant, og at søknaden må være komplett ved innlevering
  • setter av god tid for å registrere selskapet i RegPortal.no, samt for å orientere seg med det nye søknadssystemet
  • tar høyde for eventuelle tekniske utfordringer i første omgang pga. alt er nytt og ikke utprøvd
  • forsørger for at søknaden er komplett ved innlevering

Se under fanen Søk Tilskudd for mer informasjon og søknadsveiledning.