Kunngjøring for statstilskudd, runde 3-2020

av David L. Leader

På bakgrunn av covid-19 og vårens ekstraordinære tiltak har Mediefondet Zefyr begrenset med midler i siste tildelingsrunde for 2020. I vår ble det utdelt en rekke ekstraordinære midler primært til utvikling. Som naturlig følge av dette vil det i denne tildelingsrunden prioriteres produksjoner som går i opptak i nær fremtid, for på den måten å bidra til sysselsetting og aktivitet i bransjen. Denne runden blir den siste tildelingsrunden for statstilskudd i 2020.

Les hele kunngjøringen her. Søknadsfrist er 1. september kl. 12.00.