Kunngjøring – Statstilskudd, runde 2 – 2022

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets andre runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 16. september klokken 11:59 (systemet lukker klokken 12:00).

Les Kunngjøring og annen relevant informasjon i forhold til søknadsprosess her.