Løpende behandling av samproduksjonssøknader

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr innfører fra januar 2020 løpende behandling av søknader om samproduksjonsstøtte.

 

På grunn av utfordringer med å tilby søknadsfrister som tar hensyn til den dynamikk og hurtighet som preger gjennomføringen av samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent, har styret i Mediefondet Zefyr besluttet innføring av løpende behandling av søknader om samproduksjonsstøtte.

Ordningen vil være gjeldende fra januar 2020.