Marøy med videre

Ingunn Myklevoll Sjøen

Lars Leegaard Marøy har takket ja til å bli Mediefondet Zefyrs første direktør.

 

Lars L. Marøy er engasjert som direktør for Mediefondet AS. Marøy ble ansatt som leder av daværende Filmfondet Fuzz i 2006. Gjennom prosessen med å konsolidere Fuzz og Filmkraft fond har han virket som konstituert leder for det nye fondet. Zefyrs styre tiltrådte i januar i år, og har siden da ført dialog med Marøy om fortsettelsen. Styret har nå blitt enige med Marøy om at han engasjeres som direktør for fondet i en åremålsperiode på nærmere fire år, ut 2020.

 

Styret er svært glade for at Lars takket ja til oppdraget som Zefyrs første direktør.

 

Lars var helt sentral i det langsiktige politiske arbeidet som førte til regjeringens beslutning om en konsolidering av de regionale filmfondene, samtidig som han gjennom sine ti år i Fuzz har vunnet stor tillit både som en uhyre profesjonell aktør i den audiovisuelle bransjen og som regional fanebærer. At han nå skal lede Zefyr gjennom de første årene, vil sikre oss den kontinuiteten som dette ambisiøse løftet bør ha, sier fondets styreleder Tom Remlov.

 

Marøy gleder seg over å være med videre.

 

Det har vært svært givende å bidra i den pågående revolusjonen som regionale filmfond faktisk innebærer for finansieringen av norske audiovisuelle produksjoner. Fuzz startet som et ganske lite prosjekt, med kun én deltakende kommune, Bergen. Fondet forvaltet da kun fem millioner kroner. Ti år senere har vi fusjonert med Filmkraft fond, og dekker nå et område på syv fylker. Totalt med private og offentlige midler har vi 50 millioner kroner i forvaltning. Aktivitetsnivået er et ganske annet, for å si det mildt,  sier han.

 

Marøy har derimot ingen planer om å hvile på årene.

 

Dette er bare starten. Jeg gleder meg nå til å bygge videre på suksessene i de veletablerte og sterkeste miljøene i vår region, parallelt med at vi skal løfte bransjen også i de nyere deler av virkeområdet. Jeg tør påstå at hele ideen om regionale kraftsentre som kan utfordre og supplere Oslo-miljøet er avhengig av at vi lykkes her vest- og sørpå. Og det kommer vi selvsagt til å gjøre, avslutter direktøren med et smil.

Lars Leegaard Marøy blir Mediefondet Zefyrs første direktør. Foto: privat.