Mer film- og dataspillkroner til regionene

Ingunn Myklevoll Sjøen

Kulturdepartementet vil styrke den statlige satsingen på film og dataspill i regionene, med å øke de årlige tilskuddene til regionale sentre og fond med 17.5 millioner kroner fra 2020.

 

Statsbudsjettet for 2020 legger opp til en økt satsing på film- og dataspillproduksjon i regionene, med en tilleggsbevilgning til regionale sentre og fond på tilsammen 17,5 millioner kroner. Bevilgningene som presentert i neste års statsbudsjett, gir regionale filmsentre 7 millioner kroner i økning mens regionale filmfond får en økning på 10,5 millioner.

 

Budsjettet poengterer at midlene skal bidra til de regionale institusjonenes kjernevirksomhet. De regionale filmsentrene skal styrkes i sitt arbeid med å utvikle en regional filmkultur, ved å bygge opp talent, heve filmkompteansen blant barn og unge og bidra til å utvikle og profesjonalisere filmbransjen i regionen. De regionale filmfondene skal på sin side bruke midlene til å bygge og styrke en profesjonell filmbransje i regionene.

 

Av økningen på tilsammen 17,5 millioner kroner er 3 millioner kroner øremerket dataspill. Dataspill satsingen styrkes forøvrig også med en bevilgning på 7 millioner kroner til Norsk Filminstitutt. Denne bevilgningen skal særlig rette seg mot de mest profesjonelle dataspillprodusentene i landet. Blant annet gjennom en ny ordning for produksjonstilskudd for dataspill.

 

Mer norsk på strømmetjenestene

 

I tillegg til økningen på film- og spillfeltet tar regjeringen også sikte på å legge frem et forslag om at norske og utenlandske tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester må investere en del av omsetninga si i norske audiovisuelle produksjoner. Det vil si at strømmetjenester som Netflix, HBO, Amazon med flere vil kunne bli tvunget til å investere i norske filmer og tv serier.

 

I statsbudsjettet vil vi nå foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter, skal kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande ha uttalt i følge NRK.

 

En nærmere innretning av dette forslaget vil bli fremlagt i et høringsnotat i 2020

 

For mer info – se her