Nyhetsarkiv

Webseminar om avtaler og rettigheter i kreative næringer

Gratis webseminar 27. mai 2020 Patentstyret i samarbeid med Lisa Digernes fra Bull & Co og Filminvest AS ønsker å invitere alle film- og spillprodusenter til et gratis webinar. Får en rask oversikt over de viktigste formene for lovbestemt beskyttelse og hvilke avtaler det er smart å kjenne til i din bransje.

Les mer

Kunngjøring knyttet til særlige tiltak for Bergen kommune

Bergen kommune har bevilget 30 millioner til redningspakke til kommunens kulturbransje på bakgrunn av koronakrisen. Mediefondet Zefyr skal forvalte 5 millioner av disse midlene, øremerket film, TV, spill og visuell kunst som inngis enten i form av lån eller prosjektinvesteringer på bakgrunn av søknad.

Les mer

For selskaper i Bergen: Fem millioner i ekstraordinære midler fra Bergen kommune

Bergen kommune har sett hvor hardt kulturnæringene rammes av den pågående korona-krisen, og har bevilget 30 millioner til redningspakke til byens kulturbransje. 5 millioner av disse skal Mediefondet Zefyr forvalte i form av lån eller prosjektinvesteringer.

Les mer

Tildelinger runde nr. 2 – 2020 – ekstraordinær runde, utvikling

Til tross for utfordringer pga. koronapandemien, står det godt til når det gjelder utviklingsløp i regionens produksjonsselskaper. I den ekstraordinære runden var det totale ansøkte beløpet 6.750.000 fordelt på 19 prosjektutviklingssøknader.

Les mer

Tildelinger – statstilskudd, runde 1 2020

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Onsdag 15. april innvilget fondet til sammen 7 315 000,- kroner fordelt på i alt 14 søknader.

Les mer

Kunngjøring av ekstraordinær søknadsrunde – runde 2, 2020

Mediefondet Zefyr har kunngjort en ekstraordinær søknadsrunde for fondets statlige tildelingsmidler.

Les mer

Mediefondet Zefyr utlyser ekstraordinære tiltak for å imøtekomme bransjens behov

Vedrørende tildelinger fra Mediefondet Zefyr 01/2020 – ekstraordinære tiltak grunnet pandemi

Les mer

VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMPRODUSENTER

Filmbransjen, som andre bransjer, står midt i en meget utfordrende tid. Mediefondet Zefyr vil meddele at vi foreløpig behandler søknader fra runde 1, 2020 som opprinnelig planlagt.

Les mer

Enda et rekordår i statlig bevilgning til Zefyr

Året 2020 blir enda et rekordår etter at Mediefondet Zefyr mottok 17 529 000,- kroner i statlige støttemidler til forvaltning i fondets virksomhetsområde.

Les mer

Mosvold og Blakseth nominert i Cartoon Tributes 2020

Frank Mosvold og Atle Solberg Blakseth er nominert i kategorien Beste Europeiske regissør for ”Elleville Elfrid” (aka. “Ella Bella Bingo”) i årets Cartoon Tributes.

Les mer