Nyhetsarkiv

Zefyr har sommerstengt

Mediefondet Zefyr har sommerstengt i juli måned. Vi elsker jobbene våre, men Zefyr tar ferie for det om. Zefyr stenger kontorene i juli måned og administrasjonen er tilbake på kontoret mandag 3. august. NB! Frist for anmodninger om rate for utbetaling til sommerferien er fredag 30. juni.

Les mer

David Leader blir midlertidig film- og serierådgiver for Zefyr

Etter nærmere tre års tjeneste i Mediefondet Zefyr avtrådte Jan Aksel Angeltvedt som film- og serierådgiver i april.

Les mer

Webseminar om avtaler og rettigheter i kreative næringer

Gratis webseminar 27. mai 2020 Patentstyret i samarbeid med Lisa Digernes fra Bull & Co og Filminvest AS ønsker å invitere alle film- og spillprodusenter til et gratis webinar. Får en rask oversikt over de viktigste formene for lovbestemt beskyttelse og hvilke avtaler det er smart å kjenne til i din bransje.

Les mer

Kunngjøring knyttet til særlige tiltak for Bergen kommune

Bergen kommune har bevilget 30 millioner til redningspakke til kommunens kulturbransje på bakgrunn av koronakrisen. Mediefondet Zefyr skal forvalte 5 millioner av disse midlene, øremerket film, TV, spill og visuell kunst som inngis enten i form av lån eller prosjektinvesteringer på bakgrunn av søknad.

Les mer

For selskaper i Bergen: Fem millioner i ekstraordinære midler fra Bergen kommune

Bergen kommune har sett hvor hardt kulturnæringene rammes av den pågående korona-krisen, og har bevilget 30 millioner til redningspakke til byens kulturbransje. 5 millioner av disse skal Mediefondet Zefyr forvalte i form av lån eller prosjektinvesteringer.

Les mer

Tildelinger runde nr. 2 – 2020 – ekstraordinær runde, utvikling

Til tross for utfordringer pga. koronapandemien, står det godt til når det gjelder utviklingsløp i regionens produksjonsselskaper. I den ekstraordinære runden var det totale ansøkte beløpet 6.750.000 fordelt på 19 prosjektutviklingssøknader.

Les mer

Tildelinger – statstilskudd, runde 1 2020

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Onsdag 15. april innvilget fondet til sammen 7 315 000,- kroner fordelt på i alt 14 søknader.

Les mer

Kunngjøring av ekstraordinær søknadsrunde – runde 2, 2020

Mediefondet Zefyr har kunngjort en ekstraordinær søknadsrunde for fondets statlige tildelingsmidler.

Les mer

Mediefondet Zefyr utlyser ekstraordinære tiltak for å imøtekomme bransjens behov

Vedrørende tildelinger fra Mediefondet Zefyr 01/2020 – ekstraordinære tiltak grunnet pandemi

Les mer

VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMPRODUSENTER

Filmbransjen, som andre bransjer, står midt i en meget utfordrende tid. Mediefondet Zefyr vil meddele at vi foreløpig behandler søknader fra runde 1, 2020 som opprinnelig planlagt.

Les mer