Nyhetsarkiv

Søknadsportalen RegPortal Zefyr er åpnet for søknader

Zefyrs søknadsportal i det nye søknadssystemet på RegPortal.no ble åpnet for søknader den 1. feb. 2021.

Les mer

Kunngjøring runde 1-2021

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets første runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 15. februar klokken 12:00.

Les mer

Siste frist for anmodninger på tilskuddsmidler i året 2020 er 1. desember.

Viktig melding til Zefyrs tilskuddsmottakere Siste frist for anmodninger på tilskuddsmidler i året 2020 er 1. desember.

Les mer

Kunngjøring runde 3-2020

Siste søknadsrunde for statstilskudd fra Mediefondet Zefyr i 2020 med søknadsfrist den 1. september, kl. 12.00.

Les mer

Zefyr har sommerstengt

Mediefondet Zefyr har sommerstengt i juli måned. Vi elsker jobbene våre, men Zefyr tar ferie for det om. Zefyr stenger kontorene i juli måned og administrasjonen er tilbake på kontoret mandag 3. august. NB! Frist for anmodninger om rate for utbetaling til sommerferien er fredag 30. juni.

Les mer

David Leader blir midlertidig film- og serierådgiver for Zefyr

Etter nærmere tre års tjeneste i Mediefondet Zefyr avtrådte Jan Aksel Angeltvedt som film- og serierådgiver i april.

Les mer

Webseminar om avtaler og rettigheter i kreative næringer

Gratis webseminar 27. mai 2020 Patentstyret i samarbeid med Lisa Digernes fra Bull & Co og Filminvest AS ønsker å invitere alle film- og spillprodusenter til et gratis webinar. Får en rask oversikt over de viktigste formene for lovbestemt beskyttelse og hvilke avtaler det er smart å kjenne til i din bransje.

Les mer

Kunngjøring knyttet til særlige tiltak for Bergen kommune

Bergen kommune har bevilget 30 millioner til redningspakke til kommunens kulturbransje på bakgrunn av koronakrisen. Mediefondet Zefyr skal forvalte 5 millioner av disse midlene, øremerket film, TV, spill og visuell kunst som inngis enten i form av lån eller prosjektinvesteringer på bakgrunn av søknad.

Les mer

For selskaper i Bergen: Fem millioner i ekstraordinære midler fra Bergen kommune

Bergen kommune har sett hvor hardt kulturnæringene rammes av den pågående korona-krisen, og har bevilget 30 millioner til redningspakke til byens kulturbransje. 5 millioner av disse skal Mediefondet Zefyr forvalte i form av lån eller prosjektinvesteringer.

Les mer

Tildelinger runde nr. 2 – 2020 – ekstraordinær runde, utvikling

Til tross for utfordringer pga. koronapandemien, står det godt til når det gjelder utviklingsløp i regionens produksjonsselskaper. I den ekstraordinære runden var det totale ansøkte beløpet 6.750.000 fordelt på 19 prosjektutviklingssøknader.

Les mer