Nyhetsarkiv

For selskaper i Bergen: Fem millioner i ekstraordinære midler fra Bergen kommune

Bergen kommune har sett hvor hardt kulturnæringene rammes av den pågående korona-krisen, og har bevilget 30 millioner til redningspakke til byens kulturbransje. 5 millioner av disse skal Mediefondet Zefyr forvalte i form av lån eller prosjektinvesteringer.

Les mer

Tildelinger runde nr. 2 – 2020 – ekstraordinær runde, utvikling

Til tross for utfordringer pga. koronapandemien, står det godt til når det gjelder utviklingsløp i regionens produksjonsselskaper. I den ekstraordinære runden var det totale ansøkte beløpet 6.750.000 fordelt på 19 prosjektutviklingssøknader.

Les mer

Tildelinger – statstilskudd, runde 1 2020

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Onsdag 15. april innvilget fondet til sammen 7 315 000,- kroner fordelt på i alt 14 søknader.

Les mer

Kunngjøring av ekstraordinær søknadsrunde – runde 2, 2020

Mediefondet Zefyr har kunngjort en ekstraordinær søknadsrunde for fondets statlige tildelingsmidler.

Les mer

Mediefondet Zefyr utlyser ekstraordinære tiltak for å imøtekomme bransjens behov

Vedrørende tildelinger fra Mediefondet Zefyr 01/2020 – ekstraordinære tiltak grunnet pandemi

Les mer

VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMPRODUSENTER

Filmbransjen, som andre bransjer, står midt i en meget utfordrende tid. Mediefondet Zefyr vil meddele at vi foreløpig behandler søknader fra runde 1, 2020 som opprinnelig planlagt.

Les mer

Enda et rekordår i statlig bevilgning til Zefyr

Året 2020 blir enda et rekordår etter at Mediefondet Zefyr mottok 17 529 000,- kroner i statlige støttemidler til forvaltning i fondets virksomhetsområde.

Les mer

Mosvold og Blakseth nominert i Cartoon Tributes 2020

Frank Mosvold og Atle Solberg Blakseth er nominert i kategorien Beste Europeiske regissør for ”Elleville Elfrid” (aka. “Ella Bella Bingo”) i årets Cartoon Tributes.

Les mer

Økt grense for revisjonskrav

Norsk filminstitutt har gått ut med nye retningslinjer for revisjonsattestasjon. Denne inntrer nå først ved tilskudd på 200 000,-

Les mer

David Leader på plass

David Leader er nå på plass som vikar for fondets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen, som går ut i foreldrepermisjon i begynnelsen av mars.

Les mer