Nytt ansikt hos Zefyr

Ingunn Myklevoll Sjøen

Ansettelse av Jan Aksel Angeltvedt som Film- og serierådgiver, skal styrke Zefyrs administrasjon det neste halvåret. Dette i forbindelse med permisjonsavvikling i selskapet.

 

 

 

Jan Aksel Angeltvedt tiltrådde 1. januar som Film- og serierådgiver i Zefyr. Ansettelsesforholdet har en varighet på 6 måneder og skal styrke administrasjonen i forbindelse med avvikling av permisjoner i selskapet.

 

Første halvdel av 2018 vil Direktør Lars Leegaard Marøy være på studieopphold i utlandet. Marøy skal ta et semester ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), som del av sin pågående mastergrad i teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

 

Økonomi- og administrasjonssjef Olav Mellgren vil fungere som konstituert direktør i perioden, mens Angeltvedt vil ta over Marøys film- og tv faglige oppgaver.

 

Fra midten av mars går vår produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen ut i fødselspermisjon. Angeltvedt vil da også fungere som rådgiver for søkere av statstilskudd. Parallelt med det offentlige løpet, vil han i hele perioden samtidig følge opp aktuelle private investeringer.

 

Ta kontakt

 

Saksbehandlingskapasiteten vil bli opprettholdt som tidligere. Angeltvedt oppfordrer produsenter til å ta kontakt og stiller gjerne på møter både i og utenfor Zefyr regionen.

 

Angeltvedt drev tidligere det Bergensbaserte Alligator Film AS og har prestisjefulle produksjoner som Nokas, Skjult og Villmark på CVen. Han ser frem til å jobbe for Zefyr det neste halve året.

 

Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet fra denne siden av bordet, sier han.