Økt grense for revisjonskrav

Ingunn Myklevoll Sjøen

Norsk filminstitutt har gått ut med nye retningslinjer for revisjonsattestasjon. Denne inntrer nå først ved tilskudd på 200 000,-

 

Nye retningslinjer for revisjonsattestasjon ble fastsatt av Norsk filminstitutt den 18.02.2020 på grunnlag av Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll fastsatt av Kulturdepartementet 1.12.2019.

Disse innebærer at rav om revisjon er hevet fra tilskudd over 100 000,- til tilskudd over 200 000,-

De oppdaterte retningslinjene for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt tilskudd med avregning fra norsk filminstitutt eller regional tilskuddsforvalter, vil være gjeldende fra Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde i 2020

Dokumentet kan leses her og vil fra nå bli vedlagt alle tilskuddsbrev. Retningslinjene vil også være å finne på fondets hjemmesider under Søk tilskudd.