Oppdaterte retningslinjer - statlige tilskuddsmidler

Av Ingunn Myklevoll Sjøen

I forbindelse med innføring av en ny tilskuddsordning for utviklingsstøtte – Rammetilskudd for prosjektutvikling – har Mediefondet Zefyr oppdatert sine retningslinjer.

 

Les det oppdaterte dokumentet her (bruk link til nedlasting):

 

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler 2018