Påminnelse om søknadsfrist den 28. feb. 2020

David L. Leader

Vi minner om frist for å søke statlige midler – første runde i 2020.

 

Mediefondet Zefyr har satt dato for årets første frist for å søke statlige tilskuddsmidler i 2020. Fristen går ut klokken 23:59 28. februar.

 

Vi minner om viktigheten av å lese både kunngjøring og retningslinjer grundig i forkant og at søknaden må være komplett ved innlevering. Retningslinjer og øvrig søknadsinfo kan leses her.

 

Det er viktig at søknaden beskriver planlagte aktiviteter i regionen og at den har et spesifisert grunnlag for prosjektets audio-visuelle spend i regionen (f.eks. regional stab og utstyr).

 

Behandlingstiden er normalt seks uker, men styrets beslutning vil først publiseres etter Påske. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Helst i god tid før fristens utgang.