Påminnelse: Søknadsfrist 15. september

Av Ingunn Myklevoll Sjøen

Se her for viktig informasjon rundt søknadsprosess. Vi anbefaler alle søkere å lese nøye gjennom Zefyrs retningslinjer og denne rundens kunngjøring før innsending av søknad. Det er også viktig at dere har kjennskap til det aktuelle lovverket. Det er linket til alle nevnte dokumenter i linken over.