Pressemelding: Magnus Thomassen ny direktør i Mediefondet Zefyr

Ingunn Myklevoll Sjøen

Magnus Thomassen er tilbudt jobben som ny direktør i Mediefondet Zefyr. Tiltredelsen vil finne sted senest 1. april.

Thomassen kommer fra Acapo, hvor han har vært ansatt som advokat siden 2016.

Han ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2012 med spesialisering i opphavsrett, varemerkerett og design- og patentrett. Etter jusstudiet drev Magnus eget rettshjelperforetak rettet mot underholdningsbransjen, herunder som fast juridisk rådgiver i en av landets største impresariovirksomheter.

Thomassen er også utdannet filmprodusent fra Den Norske Filmskolen på Lillehammer hvor han gikk ut i 2006. Senere har han blant annet jobbet som assisterende produsent på filmserien Varg Veum. I perioden 2008-2011 var han grunnlegger av og daglig leder for Art on Earth AS som drev med digital distribusjon av musikk.

Som advokat har Thomassen i stor grad jobbet inn mot kultur- og underholdningssektoren og siden 2013 har han hatt hovedvekt på immaterialrett, avtalerett og fast eiendom. Magnus har bred erfaring med juridisk rådgivning innen opphavsrett, herunder oppsett, revisjon og forhandlinger av avtaler bl.a. innenfor musikk og film. Han har også bistått klienter med problemstillinger knyttet til varemerkerett og personvern.

Thomassen overtar etter Lars Leegaard Marøy som har ledet fondet siden oppstart, fra etableringen av Fuzz i 2006 og videre etter fusjonen mellom Filmkraft Fond og Fuzz i 2016. Thomassen vil få ansvar for organisasjonens daglige drift og administrasjon.

Thomassen ser frem til tiltredelse i sin nye jobb og uttaler følgende:

«Zefyr har blitt en betydelig aktør i film- og dataspillbransjen, og jeg ser frem til å bygge videre på det solide fundamentet som er etablert. Den audiovisuelle bransjen står foran mange utfordringer, og jeg tror jeg vil kunne gjøre nytte av min bakgrunn som både advokat og filmprodusent i denne stillingen. Videre ser jeg særlig frem til å jobbe tett med alle de dedikerte menneskene som har valgt som levevei å skape audiovisuelt innhold.»

Fondets styre mener de med Thomassen har funnet den riktige personen for direktørjobben:

«Zefyr har fått en svært solid posisjon i norsk mediebransje, og dette fikk vi klart bekreftet av en usedvanlig sterk søkerliste til jobben som ny administrerende direktør. Prosessen med å finne den best egnete har derfor vært krevende, også fordi bransjen er i rivende utvikling, med nye forretningsmodeller og et mediepolitisk landskap i stadig endring. Men etter en siste runde med et mindre utvalg kandidater, stod vi igjen med Magnus Thomassen som den helt rette. Han har en optimal kombinasjon av bransjenettverk og faglig spisskompetanse, og har den typen personlig ambisjon som lederen for en så dynamisk virksomhet som Zefyr må ha.»

For spørsmål vedrørende ansettelsen ta kontakt med styreleder Tom Remlov remlov@online.no / 908 42 058

For andre henvendelser kontakt Produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen ingunn@zefyr.no / 97136738

Foto: Jonas Bostrøm, Montag.