Regjeringen ønsker å doble innsatsen på dataspill

Ingunn Myklevoll Sjøen

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen fra 30 til 60 millioner kroner til dataspill de neste årene.

 

Dette ble klart da Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande presenterte regjeringens nye dataspillstrategi Spillerom på Bergen Offentlige Bibliotek onsdag.

I dag ligger det 30 millioner i spillpotten, men jeg vil jobbe for en dobling av denne i løpet av strategiperioden, skal statsråden ha uttalt.

Økningen på statsbudsjettet er foreløpig på 10 millioner. Dette skal nå vedtas i Stortinget. Deretter har regjeringen tenkt en økning på 10 millioner i 2021 og ytterligere 10 millioner i 2022.

Regjeringen jobber mot å styrke regionssatsingen på området, men det er for tidlig å si om de regionale fondene vil få en økning. I første rekke er det NFI sin satsing som økes.

I følge Spillerom ønsker regjeringen imidlertid at regionale filmvirksomheter i sitt arbeid speiler og bygger opp under utviklingen i egen region. For å bidra til at det lages og spilles norske spill av høy kvalitet over hele landet, understreker strategien at det skal legges til rette for bygging av regionale spillmiljø.

Hovedmålene for dataspillpolitikken er:

·      Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet
·      En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
·      Gjennomslagskraft for norske dataspill
·      En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Videre vil regjeringen gi bransjen gode og forutsigbare rammevilkår, slik at den kan utvikle seg mest mulig på egne premisser.