Siste frist for anmodninger på tilskuddsmidler i året 2020 er 1. desember.

David L. Leader

Siste frist for anmodninger på tilskuddsmidler i året 2020 er 1. desember kl. 12.00.

Alle regionale filmfondene og sentre går over til en ny søknadsportal etter årsskiftet –samme søknadssystem som det NFI bruker. Zefyr stenger derfor ned søknader og anmodninger via Filmsøk portal fra og med 1. desember. Alle søknader og anmodninger til Zefyr i Filmsøk fra 2. desember vil bli avvist. Også merk at alle tilskuddsmidler budsjettet 2020 har nå blitt fordelt.

Åpne saker i Filmsøk vil bli overført nytt system, men hvis du ønsker å beholde meldinger/kommentar som tilhører en åpnet søknad, eller arkivere gamle/lukket søknader, så bør du arkivere disse på egen harddisk før 14. desember kl. 23.59.

Zefyr åpner behandlingen av søknader i den nye portalen fra mandag 11. januar. Søkere må forvente at det vil være en overgangsfase når vi går over til ny portal og vi ber om forståelse for dette. Neste søknadsfrist som er tiltenkt medio februar vil kunngjøres i desember/januar på Zefyrs hjemmeside.

Interim film & serie / produksjons & informasjonsrådgiver David Leader er tilgjengelig i vanlig kontortid via e-post og telefon 4130 3840.