Statstilskudd, 2. runde - 2018

Jan Aksel Angeltvedt

Neste søknadsfrist for statlige midler vil være den 7. september. Det vil ikke bli utlyst pakkefinansieringstilskudd før i neste runde (1/2019). Kunngjøring for runden er under oppdatering, og vil bli offentliggjort på våre nettsider før sommeren.

Søknader under 100 000,- behandles fortløpende.