Søknadsfrist satt

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har satt dato for årets andre frist for å søke statlige tilskuddsmidler i 2019. Merk av 15. september i kalenderen.

 

Andre og siste frist for å søke på Mediefondet Zefyrs statlige midler i 2019 blir søndag 15. september. Fristen går ut ved midnatt 00:00, natt til 16. september.

 

Kunngjøring for runden vil publiseres på våre nettsider i begynnelsen av august.

 

Vi minner om viktigheten av å lese både kunngjøring og retningslinjer grundig i forkant og at søknaden må være komplett ved innlevering. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål i denne sammenheng. Aller helst i god tid før fristens utløp.