Søknadsfrist - statlige tilskuddsmidler

Ingunn Myklevoll Sjøen

Neste søknadsfrist for fordeling av fondets statlige tilskuddsmidler er satt til 19. september.

Les mer om våre tilskuddsordninger, retningslinjer og hvordan du søker her.