Søknadsportalen RegPortal Zefyr er åpnet for søknader

David L. Leader

Zefyrs søknadsportal i det nye søknadssystemet RegPortal.no ble åpnet for søknader den 1. feb. 2021. Portalen er også åpnet for rateutbetaling anmodninger. Åpne saker i Filmsøk ble overført til Regportal allerede i januar.

Husk at du må registrere ditt selskap og deres brukere i RegPortal før du kan starte søknadsprosessen, eller anmode om rater. Søkere må forvente at det kan oppstå forsinkelser og tekniske utfordringer – for søkere samt søknadsbehandlere – i første omgangen. Gjerne send skriftlig og konstruktive tilbakemelding om potensielle finjusteringer som kan effektivisere søknad –og anmodningsskjemaene / prosessen i det nye systemet.

Vi minne om at søknadsfristen for årets første søknadsrunde er satt til kl. 12.00 den 15. februar. Les kunngjøringen 1-2021 her.

Alle henvendelser i forbindelse med søknader om statstilskudd bes rettet til David L. Leader (Film- og serie rådgiver og interim Produksjons- og informasjons rådgiver) – e-post david@zefyr.no