Statlige tildelinger 2019

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har i 2019 delt ut nesten 12 millioner kroner i statlige støttekroner til kvalifiserte prosjekter. Med dette er fondets årlige statstilskudd øremerket AV produksjon i Zefyrs virksomhetsområde* oppbrukt for i år.

 

Gjennom to tildelingsrunder og løpende behandling, har Mediefondet i år behandlet 53 søknader om statlige støttemidler. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på 36 172 833 kroner og en total budsjettsum på 826 016 500,- 15 av søknadene ble behandlet løpende av administrasjonen (søknadsbeløp under 100 000,-), mens de resterende søknadene inngikk i årets to søknadsrunder med søknadsfrister 8. mars og 15. september og ble behandlet av fondets styre.

Tilsagnsprosenten endte på 49% med 26 innvilgede søknader. Til sammen har disse et totalbudsjett på 383 449 335,- Totalt tilsagnsbeløp endte på 11 910 000,-

De innvilgede søknadene bestod av:

Sjangermessig var de innvilgede søknadene fordelt slik:

 

Med hensyn til nøkkelfunksjoner i regionen var fordelingen på de innvilgede søknadene slik:

15 regionale produsenter (eller sam-produsenter)
13 regionale manusforfattere
19 regionale regissører

Samlet utgjør produsenter, manusforfattere og regissører utenfra regionen 26 stk i prosjektene som fikk tildelt midler av fondet i 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall kvinner i nøkkelroller (territorieuavhengig) var 26 stykk fordelt på 15 prosjekter. Da tall vedrørende nøkkelroller ikke hentes ut fra søknader om bransjetiltak (7 prosjekter), var det 4 prosjekt som ikke hadde kvinner i nøkkelfunksjoner.

Til sammen finner vi 26 kvinner i nøkkelfunksjoner i disse prosjektene. Kvinnene er fordelt slik i de ulike nøkkelfunksjonene:

6 produsenter
13 manusforfattere
7 regissører (eller co-regissører).

Følgende antall nøkkelfunksjoner bestod av menn:

12 produsenter
12 manusforfattere
19 regissører

Totalt var det 43 menn i nøkkelfunksjoner.

Kvinneandelen i nøkkelfunksjoner lander slik på 38%

 

Når det kommer til den geografiske spredningen på tilsagnene ble den slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste søknadsfrist er nå satt til 28.02.2020. Vi anbefaler søkere som skal i gang med fasen det ønskes søkt midler til før dette, å levere inn søknad snarest. Dette da det ikke (ifølge forskriften) er mulig å søke midler til allerede løpte kostnader. Når søknadene behandles går vi ut fra søknadsdato.

*Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark

 

Type søknadTittelSøkerTilsagnsbeløp
Produksjon– Tettere på naturenVILLMARKSFILM AS, Chris Thomas Johansen200000
ProduksjonTunnelenNORDISK FILM PRODUCTION AS, John Einar Hagen500000
ProduksjonSolen i VRSUBSTANS FILM AS, Kristian Mosvold300000
ProduksjonSøstre (MFZ del2)CHEZVILLE AS, Gary Cranner750000
ProduksjonLuftkastelletCHEZVILLE AS, Gary Cranner450000
ProduksjonMarianne-sakenNOVEMBERFILM AS, Kjetil Johnsen500000
UtviklingNeniaHENCHMAN & GOON AS, Linn Søvig400000
ProduksjonR.I.P. HenryITV STUDIOS NORWAY AS, Ørjan Karlsen2000000
UtviklingMesmerRAIN AS, Vincent Jalland200000
ProduksjonThe Postcard KillingsPCL POSTCARD AS, John Kaare Hoversholm325000
UtviklingRammetilskudd Screen StorySCREEN STORY AS AVD BERGEN, Thorvald Nilsen600000
ProduksjonRådebankFENOMEN TV FILM OG SCENE AS, Tom Marius Kittilsen750000
UtviklingGIFT! - ekteskapet usensurertALDELES AS, Elin Sander28000
ProduksjonKielland-ulykkenSCREEN STORY AS AVD BERGEN, Thorvald Nilsen750000
ProduksjonR.I.P. HenryITV STUDIOS NORWAY AS, Ørjan Karlsen762000
ProduksjonLykkeland sesong 2MAIPO FILM AS, Ales Ree1500000
ProduksjonDagbokenTINDEFILM AS, Hilde Nerland350000
ProduksjonGIFT! - ekteskapet usensurertALDELES AS, Elin Sander500000
ProduksjonPlasthavetPANDORA FILM AS, Trude Refsahl650000
TiltakTilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje på Vestlandet: Vestlandstreffet 2019Elin Andersson, Vestnorsk filmsenter AS60000
TiltakFelles Stand i CannesKontny Kontny, Film Commission Norway25000
TiltakTranieeprogram tv og film produksjon.Njål Lambrechts, Truewest as og Termos TV100000
TiltakFellestiltak for audiovisuell bransjeSteffen Øie, Spillmakerlauget Vest25000
TiltakSpillutviklerkonferanse KonsollSylvia Duerr, Spillmakerlauget Vest75000
TiltakSeminarrekkeTor Fosse, BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL30000
TiltakTilskudd til fellestiltak for audiovisuell bransje: Doc Norway Market 2019Elin Andersson, Vestnorsk filmsenter AS80000
11910000