Statstilskudd

Mediefondet Zefyr mottar årlige statstilskudd via Norsk filminstitutt. Disse midlene er øremerket audiovisuell produksjon og – aktivitet i regionen. Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder, hvor produksjoner av høy kvalitet med betydelig regional spend i den audiovisuelle industrien i virksomhetsområdet prioriteres.

Internasjonale samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent kan også søke om våre statlige tilskuddsmidler.

For 2018 har Zefyr mottatt 9 988 000,- i statstilskudd.

Neste søknadsfrist er satt til 7. september, og du kan søke her.

Les den siste kunngjøringen her: Kunngjøring 2. runde 2018_jaa

Innstillinger på eller under 100 000,- kan løpende besluttes av administrasjonen. Slike søknader kan, men trenger ikke forholde seg til søknadsfristene. Vi vil dog alltid legge til grunn føringene i den siste publiserte kunngjøringen.

Kunngjøring: Runde 1 - 2017

Les mer

Kunngjøring: Runde 2 - 2017

Les mer

Kunngjøring: runde 3 - 2017

Les mer

Kunngjøring: Runde 1 - 2018

Neste søknadsfrist

23. februar 2018

Dato for høstens frist er ennå ikke satt, men den vil bli i september/oktober

Søk nå

Retningslinjer 2018

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler – gjeldende fra 01.01.2018

Les mer

Retningslinjer 2017

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler gjeldende fra 01.01.2017

(gjelder for søknader innsendt før årsskiftet 2017/2018).

Les mer

Tildelingsliste - 2017

Følgende prosjekt ble tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd i 2017.

Les mer