Statstilskudd

Mediefondet Zefyr mottar årlige statstilskudd via Norsk filminstitutt. Disse midlene er øremerket audiovisuell produksjon og – aktivitet i regionen. Statsstøtten deles ut i 2-3 årlige fordelingsrunder, hvor produksjoner av høy kvalitet med betydelig regional spend i den audiovisuelle industrien i virksomhetsområdet prioriteres.

Internasjonale samproduksjoner med norsk minoritetsprodusent kan også søke om våre statlige tilskuddsmidler.

For 2017 mottok Zefyr 9 255 000,- i statstilskudd. Første halvår har vi fordelt 6 635 000,- av statstilskuddet gjennom to søknadsrunder. Neste søknadsfrist er satt til 19. september. Vi har da 2 620 000,- til fordeling.

Dette er 3. og siste tildelingsrunde i år. Les den aktuelle kunngjøringen her:

Kunngjøring statstilskudd runde 3-2017

Innstillinger på eller under 100 000,- kan løpende besluttes av administrasjonen. Slike søknader kan, men trenger ikke forholde seg til søknadsfristene. Vi vil dog alltid legge til grunn føringen i den siste publiserte kunngjøringen.

Kunngjøring: Runde 1 - 2017

Les mer

Kunngjøring: Runde 2 - 2017

Les mer

Kunngjøring: runde 3 - 2017

Les mer

Neste søknadsfrist

23. februar 2018

Søk nå

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd med fondets statlige midler.

Les mer

Tildelingsliste - 1. halvår, 2017

Følgende prosjekt har blitt tildelt støtte i Mediefondet Zefyrs tildeling av statstilskudd første halvår.

Les mer