Stor interesse for ny rammetilskuddsordning

Ingunn Myklevoll Sjøen

Ved utløp av søknadsfrist for fondets statlige tilskuddsmidler 23.02 var det kommet inn 30 søknader. 7 av disse var søknader på fondets nye rammetilskuddsordning.

 

Mediefondet Zefyrs kunngjøring av årets første runde for utdeling av statlige tilskuddsmidler, åpnet for en ny ordning for utvikling av regionale prosjekter. Fra og med første frist som utløp 23.02 kunne kvalifiserte søke om rammetilskudd for prosjektutvikling av kinofilm og serier. Grepet representerer en spissing av selskapets ordning for utviklingstilskudd, og en betydelig økning i midlene som kanaliseres til utvikling.

 

Responsen på ordningen vitner om at fondet har tatt et riktig grep, sier produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen

 

Totalpotten til rammetilskuddsordningen er begrenset slik at fondet har anledning til å innvilge inntil to rammetilskudd årlig. Rammetilskuddene som blir tildelt vil ha en øvre grense på 600 000,- for et minimum av 3 prosjekter og vil gå over to år. Det skal søkes på hvert av de involverte prosjektene begge årene i rammeperioden. Tilskudd gis til ansøkte prosjekter, men det kan i dialog med fondet åpnes for at ett eller flere prosjekt byttes ut underveis. Fondet vil kun gi tilskudd til utvikling av prosjekter som i sin endelige, realiserte form med stor sannsynlighet vil være kvalifiserbare for produksjonstilskudd fra Fondet.

 

Les mer om ordningen her.