Tildeling runde nr. 2 - 2020, utvikling

Av David L. Leader

Ekstraordinære tildelinger i ekstraordinær tider

 

Til tross for utfordringer pga. koronapandemien, står det godt til når det gjelder utviklingsløp i regionens produksjonsselskaper. I den ekstraordinære runden var det totale ansøkte beløpet 6.750.000 fordelt på 19 prosjektutviklingssøknader.

 

Mediefondet Zefyr tildelte den 5. mai  3.650.000 statlige støttekroner. Prosjektutviklings støttet ble fordelt på 11 søknader i fondets andre tildelingsrunde for 2020. På bakgrunn av omstendighetene som regionens produksjonsselskaper foreløpig står overfor, valgte Mediefondet Zefyr å utlyse en ekstraordinær søknadsrunde med vekt på prosjektutvikling. Omtrent halvparten av søknadene var pakkesøknader bestående av to eller tre prosjekter.

 

Stor variasjon 

De 19 mottatte søknadene besto av 33 enkeltprosjekter. Prosjektene dekker hele spekteret av format og sjangre – fra animasjonsserie for voksne til vitenskap-tematisk kinodokumentarer; fra storslagent historisk drama og true-crime TV-serier til innovative multiplatforms-prosjekter for barn og ungdom.

 

Fondets direktør Magnus Thomassen uttaler:

Det er svært gledelig å se at det foreligger så mange gode prosjekter i utviklingsløp i regionen. Vi ser konturene av mange spennende samarbeid, og ser med begeistring på de produksjonene som forhåpentligvis vil realiseres i regionen vår de kommende årene. Vi har stor sympati for den vanskelige situasjonen mange selskaper befinner seg i, og håper at bredden i denne tildelingsrunden kan bidra til at bransjen holder hjulene i gang.

Følgende selskaper ble innvilget utviklingsstøtte:

SøkerTilsagnsbeløp
ALDELES AS400000
DEN SISTE SKILLING AS150000
DLS Consult AS400000
FILMHIMMELEN 1 AS400000
HANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS AS400000
Landmark Film AS400000
MER FILM I VEST AS400000
PIRAYA FILM AS400000
THE KING OF POPCORN AS200000
TRUEWEST AS400000
WIDSITH ENTERTAINMENT AS100000

 

Den geografiske spredningen på mottakerne av støttemidler fordelte seg slik:

FylkeSøknaderInnvilget
Agder42
Oslo20
Rogaland32
Vestfold og Telemark10
Vestland97

 

Enda en søknadsrunde i våren 2020

Fondet vil behandle søknader om støtte til produksjon av kinofilmer (fiksjon og dokumentar), dramaserier og dokumentarserier løpende fra 01.05.2020 og foreløpig til 30.06.2020 – dvs. utenom de vanlige fristene som normalt er på våren og høsten. I første runde ble det fordelt 7.315.000 kr i tilskudd av årets statstilskudd. Etter denne runden gjenstår 6.564.000 kr til fordeling i inneværende år. Det minnes om at det etter planen vil utlyses ordinær søknadsrunde også til høsten. For mer informasjon se her.