Tildelinger – statstilskudd, runde 1 2020

David L. Leader

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Onsdag 15. april innvilget fondet til sammen 7 315 000,- kroner fordelt på i alt 14 søknader.

 

Innen søknadsfristens utløp ved midnatt 28. februar var det kommet inn 33 søknader om støttemidler i Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde for statstilskudd i 2020. Totalt søknadsbeløp var kr 31 726 581,-.

Av de innsendte søknadene var det 2 søknader til serieformat, 19 søknader til enkeltstående verk (herav ni dokumentarfilmer og 11 spillefilmer), 6 søknader til dataspill/interaktivemedie samt fem søknader til rammeutvikling.

 

Mediefondet Zefyr direktør Magnus Thomassen kommenterer:

«Zefyr opplever nok en runde med mange sterke søknader, som viser høy produksjonsaktivitet i regionen. På bakgrunn av korona-utbruddet har vi imdlertid sett behov for å omdisponere midler, og vi har således prioritert kun prosjekter som lar seg gjennomføre etter planen tross den spesielle situasjonen.»

 

Følgende prosjekter ble innvilget støtte:

Type søknadTittelSøkerType prosjektTilsagnsbeløp
ProduksjonBERGENAldeles ASDokumentar for kino500000
ProduksjonDen siste norske cowboyFimfilm ASDokumentar for kino500000
SpillutviklingFR2020Dirtybit ASInteraktive spill500000
ProduksjonKrigsseilerenMer Film i Vest ASSpillefilm1000000
ProduksjonKristiansandOne Film ASSpillefilm500000
ProduksjonLyden av mennPiraya Film ASDokumentar for kino450000
ProduksjonMisterMer Film i Vest ASSpillefilm, intl. co-prod. 500000
SpillutviklingNasjonalparkspilletMoltolox Studios ASInteraktive spill65000
ProduksjonNordsjøenFantefilm Produksjon ASSpillefilm1000000
UtviklingRAMMETILSSKUDD/UTV.Fenomen Tv Film Og SceneRAMME/UTVIKLING600000
UtviklingRAMMETILSSKUDD/UTV.Mothership Ent.RAMME/UTVIKLING600000
ProduksjonPiraya 2016-2Piraya Film I ASDokumentar for kino500000
SpillutviklingTeslagrad 2Rain ASInteraktive spill500000
SpillutviklingVikings On TrampolinesD-Pad Studio ASInteraktive spill100000

 

Av de innvilgede prosjektene ser vi følgende geografisk spredning:

Agder: 2

Oslo: 1

Rogaland: 2

Vestfold og Telemark: 1

Vestland: 8

 

Søknadene som kom inn var fylkesvis fordelt slik:

Agder: 5

Møre og Romsdal: 1
Oslo: 4

Rogaland: 4

Trøndelag: 1

Vestfold og Telemark: 2

Vestland: 15

Viken: 1

 

Vi minner om Mediefondet Zefyrs ekstraordinær søknadsrunde for statstilskudd som var kunngjort den 6. april. Les mer om den her.