Tildelinger - Statstilskudd, runde 1 2021

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Onsdag 24. mars innvilget fondet til sammen 9 850 000 kroner fordelt på i alt 12 prosjekt.

Innen søknadsfristens utløp den 15.02 var det kommet inn 29 søknader om støttemidler i Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde for statstilskudd i 2021. Totalt søknadsbeløp var kr 20 920 000,-

Da det var mange sterkt regionalt forankrede og tilnærmet produksjonsklare prosjekter i denne runden, ble ingen utviklingssøknader prioritert for støttemidler.

Av de innsendte søknadene var det 8 søknader til serieformat (herav 3 dokumentarserier og 5 fikjsonsserier), 15 søknader til enkeltstående verk (herav 11 dokumentarfilmer og 4 spillefilmer), 4 søknader til dataspill/interaktive produksjoner samt 2 søknader til bransjefremmende tiltak.

 

Administrerende Direktør Magnus Thomassen kommenterer:

 

«Etter et år med lav produksjonsaktivitet ser vi nå en imponerende mengde produksjonsklare prosjekter i virkomhetsområdet. Søknadsbunken vitner om både økt turtall og ambisjoner hos de regionale produsentene. Vi opplever dessverre at de statlige tilskuddsmidlene kommer til kort forhold til den aktiviteten vi nå ser, og det har vært tøffe prioriteringer. For å best ivareta formålet med tilskuddsmidlene har vi derfor kun inngitt produksjonstilskudd til produsenter hjemmehørende i regionen. Vi ser nå frem til et år med høy produksjonsaktivitet – og håper på forholdmessige bevillinger i årene som kommer”

 

24.03.2021

 

 

TittelSøkerFylkeType prosjektInnstilt
HaugtussaSubstansfilm (søkt 2020)Utv-spill / interaktivAgderinteraktiv film200000
Interaktivt spel om naturmangfaldetBLÅST SPEL ASUtv-spill / interaktivMøre & Romsdalspill300000
Ships at SeaMISC GAMES ASUtv-spill / interaktivRogalandspill500000
Mysteriet RaabySCREEN STORY FILM OG TV ASProdRogaland / Vestlanddokumentarfilm500000
VideokongenFILMHIMMELEN 1 ASProdRogalanddokumentarfilm650000
Change My NamePIRAYA FILM ASIntl. co-proRogalanddokumentarfilm500000
Gudnasons rappALDELES ASProdVestlanddokumentarfilm500000
Alt for Norge (Produksjon)FENOMEN STUDIOS ASProdVestfold & Telemarkdokumentarfilm750000
Rådebank S03FENOMEN TV FILM OG SCENE ASProdVestfold & Telemarkdrama serie650000
The Girl from the CemeteryDLS ASProdVestlandspillefilm1000000
KrigsseilerenMER FILM I VEST ASProdVestlandspillefilm4000000
MarerittetNORDISK FILM PRODUCTION ASProdVestland/ Oslospillefilm300000
9850000