Tildelinger - Statstilskudd runde 1 2023

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 18.04 innvilget fondet til sammen 9 660 288 kroner fordelt på 17 søkere med totalt 20* prosjekter.

*3 av søknadene inneholdt mer enn ett prosjekt.

 

Innen søknadsfristens utløp den 17.02 klokken 12:00 var det kommet inn 28 søknader om utviklings- og produksjonsmidler samt bransjeutviklingsmidler til Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde for statstilskudd i 2023. I tilknytning til runden ble det også behandlet 10 søknader sendt inn til løpende administrativ behandling. Totalt søknadsbeløp for alle 38 prosjektene var kr 29 895 562,-

 

Av de innsendte søknadene var det 18 produksjonssøknader, 6 utviklingssøknader til enkeltstående prosjekter, 2 søknader til utvikling av dataspill/interaktive produksjoner, 7 søknader til bransjefremmende fellestiltak (hvorav to var sendt inn på feil ordning og kan regnes som utvikling og/eller produksjonssøknader) samt 5 søknader til rammeutvikling av prosjekter.

 

Til sammen omhandlet alle innsendte utviklings- og produksjonssøknader (inkludert rammetilskuddssøknader og søknader innsendt på feil ordning) 22 enkeltstående prosjekterer og 16 prosjekter av serieformat. 23 ansøkte prosjekter var fiksjonsprosjekter, mens 16 av prosjektene det ble søkt støtte til i denne runden var dokumentarprosjekter.

 

Fylkesfordelingen på søknadene var slik:

Vestland: 17 (hvorav 10 innvilget)
Rogaland: 6 (hvorav 2 innvilget)
Agder: 6 (hvorav 3 innvilget)
Vestfold og Telemark: 4 (hvorav 2 innvilget)
Oslo: 3 (hvorav 0 innvilget)
Møre og Romsdal: 2 (hvorav 0 innvilget)

 

Et rekordhøyt samlet søknadsbeløp tilsier at aktivitetsnivået begynner å komme tilbake i bransjen. Det har vært en tøff runde med mange gode prosjekter – som viser at vi burde hatt enda med midler til rådighet , sier fondets direktør Magnus Thomassen

 

 

Se under for oversikt over rundens innvilgede søknader.

 

TittelSøker Fylke Type prosjektTildelt
Pitchekonkurranse 2023BARNEFILMFESTIVALEN ASAgderFellestiltak kr 100,000.00
Rezurs kurs Film Vår 2023REZURSVestlandFellestiltak kr 50,000.00
Vestlandstreffet 2023VESTNORSK FILMSENTER ASVestlandFellestiltak kr 100,000.00
Ho ho ho / Prosjekt XDLS ASVestlandUtvikling - ramme kr 400,000.00
Viktoria må døPÅ FILM ASVestlandLangfilm kr 3,000,000.00
Okto DanceOKTO TECHNOLOGIES ASRogalandSpill kr 500,000.00
The Pub; fight flight freezeMER FILM I VEST ASVestlandInteraktiv film kr 150,000.00
Nedbør / VossTRUEWEST ASVestlandUtvikling - ramme kr 400,000.00
Kakelakk / Demokratiet er ikke for pyserBIVROST FILM & TV ASVestfold og TelemarkUtvikling - ramme kr 400,000.00
Grevlingene73 EYES FILM PRODUCTION ASRogalandLangfilm kr 3,000,000.00
Hype, humbug og hundre og femti milliarderHACIENDA FILM ASVestfold og TelemarkDokumentarfilm kr 500,000.00
Rykter sesong 02MOTHERSHIP ENTERTAINMENT ASVestlandDramaserie kr 600,000.00
Invitasjon til selvransakelseHANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS ASVestlandLangfilm kr 85,288.00
NOW - Nordic Oscar Week 2023DLS ASVestlandFellestiltak kr 20,000.00
Birk & Magna - Gruvens mørke hemmelighet*TRUEWEST ASVestlandSpillefilm kr 200,000.00
D´Art Konferansen 2023AGDER XR PRODUCTION ASAgderFellestiltak kr 55,000.00
K-town (Tidligere Lola)LANDMARK FILM ASAgderLangfilm kr 100,000.00
Totaltkr 9 660 288