Tildelinger – statstilskudd, runde 2 2019

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre og siste tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 15.10 innvilget fondet til sammen 4 512 000,- kroner fordelt på i alt 6 prosjekter.

 

Ved søknadsfristens utløp ved midnatt 15. september var det kommet inn 15 søknader om støttemidler i Mediefondet Zefyrs andre tildelingsrunde for statstilskudd i 2019. Søknadene var fordelt slik:

Utviklingssøknader: 2
Spillutviklingssøknader: 2
Produksjonssøknader: 9
Samproduksjonssøknader: 2
Lanseringssøknader: 2

 

Prosjektene som søkte støtte var av følgende sjangre:

Dokumentar: 7
Fiksjon: 6
Interaktiv produksjon: 2

 

Av de innsendte søknadene var det 9 søknader til serieformat, 4 søknader til enkeltstående verk samt 2 søknader til dataspill.

 

Følgende prosjekter ble innvilget støtte:

 

 

Mediefondet Zefyr er godt fornøyd med nok en runde med sterke søknader. Som ellers i bransjen ser vi en dreining mot serieproduksjon også i vår region. Vi tror at denne rundens tilskudd vil bidra både til at større lokomotiver med stor næringseffekt igangsettes og at regionale produsenter får realisert ambisiøse og viktige prosjekter, sier Direktør Magnus Thomassen.

 

Av de innvilgede prosjektene ser vi følgende geografiske spredning:

Møre og Romsdal: 1
Hordaland: 4
Oslo: 1

 

Søknadene som kom inn var fylkesvis fordelt slik:

Hordaland: 9
Rogaland: 2
Møre og Romsdal: 1
Troms: 1
Oslo: 2