Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2022

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre tildelingsrunde for statstilskudd. Mandag 31.10 innvilget fondet til sammen 6 857 500 kroner fordelt på i alt 18 prosjekt.

 

Innen søknadsfristens utløp den 16.09 kl 12:00 var det kommet inn 23 søknader om utviklings- og produksjonsmidler i Mediefondet Zefyrs andre tildelingsrunde for statstilskudd i 2022. I tilknytning til runden ble det også behandlet 1 søknad om felles bransjetiltak samt 2 samproduksjonssøknader. Totalt søknadsbeløp for alle 26 prosjektene var kr 11 725 000,-

 

Av de innsendte søknadene var det 7 produksjonssøknader, 4 søknader til utvikling av enkeltprosjekter og 2 søknader til samproduksjon (hvorav 7 søknader til serieformat og 6 søknader til enkeltstående verk), 4 søknader til utvikling av dataspill/interaktive produksjoner, 1 søknad til bransjefremmende tiltak samt 8 søknader til rammeutvikling av prosjekter (som omhandlet 13 serieprosjekter og 8 enkeltstående prosjekter).

 

Fylkesfordelingen på søknadene var slik:

 • Møre og Romsdal: 1 (hvorav 0 innvilget)
 • Vestland: 5 (hvorav 3 innvilget)
 • Rogaland: 11 (hvorav 9 innvilget)
 • Agder: 1 (hvorav 1 innvilget)
 • Vestfold og Telemark: 4 (hvorav 3 innvilget)
 • Oslo: 3 (hvorav 1 innvilget)
 • Troms og Finnmark: 1 (hvorav 1 innvilget)

Se under for oversikt over rundens innvilgede søknader.

 

“Årets siste tilskuddsrunde fra Zefyr forteller at det er mange spennende prosjekter under utvikling i hele virksomhetsområdet”, sier Magnus Thomassen

 

Administrasjonen har også delt ut følgende tilskudd ved løpende behandling siden sist søknadsrunde:

Fellestiltak:

 • Nettverkssenter i Cannes, Mer film i Vest AS  20 000,- (Vestland)

Utviklingstilskudd:

 • Villig, Filmavdelingen AS 100 000,- (Rogaland)
 • Jeren, Noet AS, 100 000,- (Rogaland)

Produksjonstilskudd:

 • Ska Sei! Hondre år med Siddisar, GHM Film AS 100 000,-  (Rogaland)
 • Moskus – fortellingen om et bilde, Øya Film AS 70 000,- (Agder)
TittelSøkerFylkeType prosjektTildelt
Piraya 2020-1 / Piraya 2022 - 5Piraya Film ASRogalandRammetilskudd400000
Det mørkeste rommet / Det er ikke krigFenomen TV Film og Scene ASVestfold og Telemark Rammetilskudd400000
Grevlingene / Jul på Bukken hotell 73 eyes film productionRogalandRammetilskudd400000
Hevn, Scam of Love, AbduSkagerak Film ASVestfold og TelemarkRammetilskudd570000
Truet Natur /Smaken av 2023 / Den viktige øyaPandora Film ASVestlandRammetilskudd600000
Havfolket / Vi som solgte landetAldeles ASVestlandRammetilskudd400000
Music Identity / Sort svane / UtenforVon Mørner ASRogalandRammetilskudd600000
Kokosbananas / Sjakk mattDen siste skilling ASVestlandRammetilskudd400000
Sameaspiranten Voss Media ASRogalandProduksjonstilskudd250000
Cold Case BirgitteScreen Story Film og TV ASRogalandProduksjonstilskudd500000
VerkCome Back Films ASAgderProduksjonstilskudd300000
UtenforScreen Story Film og ASRogalandProduksjonstilskudd300000
Viking-jenta ToraFantasifabrikken ASVestfold og Telemark Produksjonstilskudd 400000
Lykkeland 3 Maipo ASOsloProduksjonstilskudd600000
KrigerneVinterfilm ASRogalandProduksjonstilskudd300000
RedemptionIncitus ASRogalandInt. Samproduksjon150000
KalakMer film AS Troms og Finnmark Int. Samproduksjon187500
Vindsurfer Okto Technologies ASRogalandUtvikling - spill/interaktivt100000
TOTALT6857500