Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2023

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre og siste tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 31.10 innvilget fondet til sammen 5 215 000 kroner fordelt på i alt 13 prosjekt.

 

Innen søknadsfristens utløp den 15.09 kl 12:00 var det kommet inn 35 søknader om utviklings- og produksjonssøknader. I tilknytning til runden ble det også behandlet 1 søknad om felles bransjetiltak, 1 søknad om utviklingstilskudd (løpende behandling) samt 3 internasjonale samproduksjonssøknader. Totalt søknadsbeløp for alle prosjektene var kr 28 810 000,-

Av de innsendte søknadene var det 18 produksjonssøknader, 3 søknader til utvikling av enkeltprosjekter, 3 søknader til samproduksjon, 2 søknader til utvikling av dataspill/interaktive produksjoner, 1 søknad til bransjefremmende tiltak samt 12 søknader til rammeutvikling av prosjekter.

Av disse 39 søknadene ble 11 innvilget.

Mellom denne og forrige søknadsrunde* kom det inn 7 søknader til løpende behandling fordelt på følgende ordninger:

Utviklingstilskudd (enkeltstående prosjekt): 3 hvorav 1 innvilget
Fellestiltak: 2 hvorav 1 innvilget
Produksjonstilskudd: 2 hvorav 0 innvilget

Totalt er det behandlet 46 søknader med et totalt søknadsbeløp på 29 485 840,- 13 søknader er innvilget med et totalt støttebeløp på 5 215 000.

*søknader som kommer inn etter at den kommende søknadsrunden er kunngjort inngår i runden. Kunngjøring publiseres omlag en måned før søknadfrist.

 

Et enormt press på rundens midler, med søknader fra hele virksomhetsområdet, vitner om stor aktivitet og god driv i bransjen. Til tross for at vi tidligere i år åpnet for søknader om rammetilskudd i hver søknadsrunde, var det med så mange sterke produksjonssøknader ikke rom for utviklingsstøtte i denne runden. Innsikten rammesøknadene har gitt oss i produsentenes satsinger, får oss imidlertid til å se ekstra lyst på tiden som kommer. Her har vi å gjøre med en bransje med mye på hjertet og store ambisjoner.

Kommentar fra daglig leder:

Nok en gang har Zefyr mottatt en solid søknadsbunke, totalt på rundt 30M. Vi ser at bransjen i vår region stadig konsolideres, og at kvaliteten på både prosjekter og søknader jevnt over holder høyt nivå. Med knappe 5,2M til fordeling denne siste runden har det vært beinharde prioriteringer. Dette viser igjen at tiden er overmoden for en ordentlig omfordeling av midlene fra KUD, slik at de største og mest toneangivende miljøene også utenfor Oslo kan motta forholdsmessige midler, sier Magnus Thomassen

 

Se under for oversikt over rundens innvilgede søknader.

 

TittelSøkerType prosjektTildelt Fylke
Viking for alltidVINTERFILM ASDokumentarfilm 200,000 Rogaland
Ikke kall meg mammaTHE GLOBAL ENSEMBLE DRAMA ASSpillefilm900,000Oslo (regional samprodusent)
UtenforVON MØRNER ASDokumentarfilm500,000Rogaland
Rykter - sesong 2 MOTHERSHIP ENTERTAINMENT ASDramaserie500,000Vestland
KrakenNORDISK FILM PRODUCTION ASSpillefilm1,000,000Oslo (regional samprodusent)
How Music plays usREBEL UNIT ASDokumentarserie500,000Vestland
Mechanical HeartRAIN ASSpill500,000Vestland
Gift! Ekteskapet usensurert - sesong 2 ALDELES ASDramaserie500,000Vestland
Someone Borrowed: Christmas in BergenKOMPENDIUM FILM ASSamproduksjon100,000Vestland
Konsoll 2023NORSK NETTVERK FOR DATASPILLBEDRIFTER - NONEDAFellestiltak100,000Vestland
Det er ikke krigFENOMEN TV FILM OG SCENE ASUtvikling20,000Vestfold og Telemark
Oscar kampanje TitinaMIKROFILM ASFellestiltak95,000Oslo
ArmandEYE EYE PICTURES ASSpillefilm300,000Oslo
TOTALT5 215 000