Tiltakspakke for kulturnæringer i Bergen

Ingunn Myklevoll Sjøen

En ny tiltakspakke for kulturnæringer i Bergen er vedtatt. Alle kulturnæringer som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen kan søke.

 

 

Det er satt av 16 millioner kroner til kulturnæringsformål i en ny tiltakspakke i Bergen. Dette ble vedtatt i Byrådet 22. april. Tiltakspakken er utformet som en ny tilskuddsordning som vil gjelde alle kulturnæringer som bidrar til å restarte kulturlivet i Bergen. Det vil særlig legges vekt på tiltak som sikrer fremtidig drift for aktørene.

 

Tilskudd bevilges der aktører som følge av koronapandemien har behov for midler til å opprettholde normal drift med ansatte tilbake i arbeid, og sikre klargjøring og relevant sysselsetting mot gjenåpning. Dette gjelder kulturnæringer som ikke har store nok driftsinntekter eller driftsstilskudd til å opprettholde normal drift. Kompensasjon kan gis til utgifter som lønnsutgifter, nødvendige produksjonskostnader, og løpende, uunngåelige driftskostnader i overgangsfasen 1. juni til 31. desember 2021.

 

Midlene i tiltakspakken for kulturnæringsformål er del av en statlig tilskuddspakke på totalt 78,5 millioner kroner rettet mot lokale virksomheter i Bergen kommune. Føringer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) ligger til grunn for utformingen av den nye tilskuddsordningen.

 

Søknadsfrist: 25. mai

 

Mer informasjon her