Utlysning - vikariat: Produksjons- og informasjonsrådgiver

Ingunn Myklevoll Sjøen

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt (NFI)

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet.

Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust Agder, Vest Agder og Telemark.

Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

 

Mediefondet Zefyr lyser ut et 10 måneder langt vikariat i forbindelse med at vår Produksjons- og informasjonsrådgiver på fondets kontor i Stavanger skal ut i foreldrepermisjon.

 

Stillingen er en nøkkelposisjon innen fondets to hovedvirksomheter: forvaltning av et årlig statstilskudd samt forvaltning av kapital fra våre private investorer.

 

Produksjons- og informasjonsrådgiveren er det første kontaktpunktet for alle henvendelser til fondet om mulig finansiering. Videre innebærer den å aktivt informere bransjeaktører i inn- og utland om muligheter for finansiering fra fondet, gjennom Zefyrs nettbaserte kanaler, samt under deltakelse på diverse bransjesamlinger, festivaler, konferanser osv

 

Stillingen innehar et overordnet ansvar for å sikre en god forvaltning av fondets statlige tilskuddsmidler. Den aktuelle kandidaten vil vurdere alle søknader om offentlige tilskuddsmidler, og ha et særlig ansvar for å kvalitetssikre de produksjonstekniske og økonomiske sidene ved prosjektene. Produksjons- og informasjonsrådgiveren følger opp og kontrollerer prosjektene gjennom hele deres forløp, og skal blant annet godkjenne tilsendt dokumentasjon knyttet til ulike milepæler. Den aktuelle kandidaten forventes også å gjøre seg godt kjent med fondets retningslinjer for tilskudd med statlige midler og det aktuelle statlige regelverket som gjelder for forvaltningen av fondets offentlige tilskuddsmidler, samt å bidra til utformingen av kunngjøringsdokumenter i forbindelse med fondets utlysninger av statstilskudd.

 

Med hensyn til den private kapitalen, skal Produksjons- og informasjonsrådgiveren delta i prosessen med å sikre fondet tilgang til gode investeringsobjekter, herunder bidra til å bygge og vedlikeholde et bredt nettverk blant film- og tv produsenter samt spillutviklere. Den aktuelle kandidaten vil ta aktivt del i forhandlingene om mulige investeringer og forventes å følge opp fondest investeringer.

 

Mediefondet Zefyr søker fortrinnsvis en kandidat med praktisk erfaring fra audiovisuell produksjon (film, serier og/eller spill), med kompetanse innen budsjettering og finansiering.

 

Du må være strukturert og ryddig, målrettet og besluttsom.

 

Det kreves videre gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk.

 

Du må evne å jobbe selvstendig, være løsningsorientert og positiv. Gode datakunnskaper forventes.

 

Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og en dynamisk og meget variert arbeidssituasjon.

 

Du vil rapportere til fondets daglige leder, og i enkelte tilfeller til vår økonomi- og administrasjonssjef.

 

Arbeidssted: Fondets avdelingskontor i Stavanger – Absinthen, Nedre Banegate 41

 

Søknadsfrist: 4. oktober 2019. Søknadsbrev med CV og tilhørende dokumentasjon (vitnemål, attester etc.) sendes til post@zefyr.no

 

Tiltredelse: Februar 2020 (Uke 8)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Direktør Magnus Thomassen på magnus@zefyr.noeller 977 48 015. Enhver henvendelse behandles fortrolig.

 

 

Som et offentlig eid selskap er Mediefondet Zefyr underlagt offentleglova. I samsvar med dennes § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige, og at dette kan gjelde selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra oppføring på søkerlisten. Søkere vil bli varslet om deres reservasjon ikke tas til følge.