Administrasjonen på forsommerturne

Ingunn Myklevoll Sjøen

De første ukene i juni legger administrasjonen i Zefyr ut på en kort forsommerturne i selskapets virksomhetsområde. Hensikten er å møte bransjen og å informere om nye søknadsrutiner.

 

Administrasjonen i Zefyr besøker fire byer i Zefyr regionen før ferien. Dette for å gå komme tettere på og gå i dialog med bransjen. Vi vil også informere om viktige endringer i våre søknadsrutiner.

Følgende datoer og steder er satt opp for besøk:

5. juni – Stavanger

6. juni – Bergen (datoendring kan forekomme)

11. juni – Kristiansand

17. juni – Ålesund

Nærmere informasjon om tid og sted sendes ut til de aktuelle miljøene nærmere besøksdatoene.

Det vil også bli satt av tid til individuelle møter. Ta kontakt for å booke møtetid.

Fondets nye direktør Magnus Thomassen vil være til stede på alle bransjemøtene.