Zefyr søker Økonomi- og administrasjonssjef/CFO

Ingunn Myklevoll Sjøen

Vår økonomi- og administrasjonssjef har søkt nye utfordringer og vi er på jakt etter hans etterfølger. Se stillingsannonse her:

 

 

Økonomi- og administrasjonssjef/CFO

Arbeidsgiver: Mediefondet Zefyr AS
Stillingstittel: Økonomi- og administrasjonssjef/CFO
Frist: 07. mai 2021
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Bergen

Om stillingen:
Mediefondet Zefyr AS forvalter statlige tilskuddsmidler til og investerer privat kapital i film, TV-serier og dataspill. Selskapet har etablert seg som en betydelig aktør innen finansiering av audiovisuelt innhold.

Vi søker økonomi- og administrasjonssjef/CFO til vårt kontor i Bergen. Stillingen har økonomistyring, HR og administrasjon som ansvarsområde, og forventes å bidra aktivt i virksomhetens strategiske beslutningsprosesser.

Stillingen er sentral i vår porteføljestyring innen audiovisuell industri, herunder ved lønnsomhetsberegninger og risikoanalyse av investeringer. Dette er en næring i rivende utvikling, og vi arbeider kontinuerlig med oppdatering av våre finansieringsinstrumenter. Økonomi- og administrasjonssjef/CFO vil ha fokus på dette arbeidet videre inn i en spennende tid.

Vi søker en ambisiøs kandidat med høyere utdanning innen økonomi, og fortrinnsvis finans, med sterk interesse for film, TV og spill.  Erfaring med personalansvar, organisasjonsutvikling og styrearbeid er også ønskelig, samt forståelse for drift av offentlige eide selskaper. Kunnskap om film-, TV – og/eller spillbransjen er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilby en stilling med stor grad av selvstendighet, rettet mot spennende bransjer og en sentral rolle i den videre utviklingen av virksomheten, og samt gode betingelser.

Arbeidsoppgaver

  • drifte selskapets investeringsvirksomhet i samarbeid med selskapets direktør, herunder analysere og vurdere nye investeringsmuligheter innenfor selskapets strategi
  • utvikle selskapets forvaltningsstrategi sammen med selskap og styret
  • gjennomføre og monitorere investeringsbeslutninger
  • videreutvikle gode rapporteringssystemer for avkastnings- og risikomåling
  • ansvarlig for økonomistyring, budsjetter og prognoser, prognoser og likviditetsstyring
  • rapportere periodisk og årlig til styret, eiere og eksterne myndigheter, herunder ansvarlig for regnskap og årsoppgjør
  • kontaktpunkt for regnskapsfører, revisor og bankforbindelser
  • bidra til kontinuerlig utvikling av selskapet, herunder vurdere ressurssituasjon, systemer, prosesser og rutiner knyttet til løpende drift av selskapet

Om arbeidsgiveren:
Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell produksjon i Norge, og er blant landets største investorer innen audiovisuell underholdning. Selskapets drift er resultat av et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt med det formål å bidra til økt produksjonsaktivitet i virksomhetsområdet.

Selskapet har 3,5 årsverk og er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner i virksomhetsområdet, bestående av Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. Selskapet har kontorer i Bergen og Stavanger. Se www.zefyr.no for nærmere informasjon om selskapet.

Kortfattet søknad og CV sendes til Produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen – ingunn@zefyr.no

Kontakt administrerende direktør Magnus Thomassen for spørsmål – magnus@zefyr.no , 977 48 015.

Sektor: Offentlig

Lederkategori: CFO

Sted: Bergen

Bransje: AV

Stillingsfunksjon: Ledelse, Investeringsanalyse, Økonomistyring,
Forretningsutvikling og strategi

Nøkkelord: Økonomi, Finans, HR, Administrasjon, Strategi