Investeringer

Mediefondet Zefyr forvalter i overkant av 40 millioner kroner i kapital fra private investorer. Som investeringsfond går vi per i dag inn med toppfinansiering i 4 til 8 produksjoner hvert år. Utenlandske produsenter må ha norsk samprodusent for å kvalifisere for investeringer fra Zefyr.

Fondet inntar normalt 1. posisjon i tilbakebetalingsplanen på prosjektenes fortjeneste og opererer slik som en ”gap” finansiør. I tillegg til investeringen tar Zefyr også en eierandel som står i forhold til fondets andel i prosjektets investeringskapital.

Fondet vil bare vurdere deltakelse i prosjekter hvor en betydelig del av produksjonen er forankret i Virksomhetsområdet.

Vi henviser videre til Retningslinjer for Mediefondet Zefyr AS som investor og co-produsent.

Investeringer 2016-2019

Mediefondet Zefyr har investert i følgende prosjekter fra 2016 og frem til i dag.

Les mer

Retningslinjer

Retningslinjer for fondet som investor og co-produsent.

Les mer

Våre investorer

Sparebanken Vest
Fondet av 1949
Eventyrkanalen AS
MTG Holding AS
Vest-Indien AS
Baumann Invest AS
Santos AS
B Friele & sønner AS
DLS Consult AS
Bergen kommunale pensjonskasse
God Karma Invest AS