Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Tildelinger – statstilskudd, runde 2 2019

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre og siste tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 15.10 innvilget fondet til sammen 4 512 000,- kroner fordelt på i alt 6 prosjekter.

Les mer

Mer film- og dataspillkroner til regionene

Kulturdepartementet vil styrke den statlige satsingen på film og dataspill i regionene, med å øke de årlige tilskuddene til regionale sentre og fond med 17.5 millioner kroner fra 2020.

Les mer

Kvinner & Cava på Jæren

Hektiske innspillingsuker på Jæren nærmer seg slutten for TV serien Kvinner & Cava.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer