Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

History of Love kan bli Oscarnominert

Det Stavangerbaserte produksjonsselskapet Incitus films er med sin deltakelse i samproduksjonen History of Love i posisjon til å bli Oscarnominert. Filmen er pekt ut som Slovenias kandidat for 2020.

Les mer

Påminnelse: Søknadsfrist 15. september

Vi minner om årets andre og siste søknadsfrist for tildeling av fondets statlige midler - 15. september.

Les mer

Regjeringen ønsker å doble innsatsen på dataspill

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen fra 30 til 60 millioner kroner til dataspill de neste årene.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer