Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2023

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre og siste tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 31.10 innvilget fondet til sammen 5 215 000 kroner fordelt på i alt 13 prosjekt.

Les mer

Pitchepris til KRYP

Årets vinner av Mediefondet Zefyr og Barnefilmfestivalens pitchekonkurranse ble Benedicte Kolberg med prosjektet KRYP.

Les mer

Tildelinger – Statstilskudd runde 1 2023

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 18.04 innvilget fondet til sammen 9 660 288 kroner fordelt på 17 søkere med totalt 20 prosjekter.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer