Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Knerten – Et eventyr i Eidfjord

Champagnekorken gikk i taket på Quality Hotel Vøringsfoss, da hotelldirektøren fikk inn bookingen fra "Knerten-teamet". Filminnspillingen har vært en gullgruve for næringslivet og en positiv opplevelse for hele bygda.

Les mer

Ledige for møter i Kristiansand

Mediefondet Zefyr kommer til Kristiansand 8. desember og er ledige for møter. Ta kontakt for å booke møtetid.

Les mer

Bransjepionér i miljøarbeid

Etter en omfattende kvalifiseringsprosess, har Mediefondet Zefyr i høst blitt Miljøfyrtårnsertifisert. På nyåret tar fondet posisjon som pioner i miljøarbeid rettet mot den norske audiovisuelle bransjen.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer