Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Påminnelse: Årets første søknadsfrist 23. februar – statlige tilskuddsmidler

Årets første søknadsfrist for statlige midler nærmer seg. Mediefondet Zefyr presenterer nyttig veiledning i søknadsprosessen.

Les mer

Lanserer fiskesimulator spill

Etter 4 år i utvikling er Stavangerbaserte Misc games klar til lansering av simulatorspillet Fishing Barents Sea.

Les mer

Investeringer 2016 – 2017

I løpet av 2016 - 2017 har Mediefondet Zefyr investert i 12 prosjekter med et totalbeløp på 30 870 000,-

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer