Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

2 x Amanda til Tottori

Stavangerbaserte Chezville AS vant priser i kategoriene Beste barnefilm og Beste originalmusikk under årets Amandaprisutdeling.

Les mer

Kunngjøring – Tilskuddsmidler runde 2 – 2021

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets andre runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 10. september klokken 12:00.

Les mer

Zefyr har ansatt ny CFO

Mediefondet Zefyr ønsker Ketil Reinert Petersen Lømsland velkommen som ny Økonomi- og administrasjonssjef/CFO.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer