Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Søknadsfrist den 7. september – påminnelse

Fristen for å søke statstilskudd fra Zefyr i årets andre og siste runde, er fredag den 7. september.

Les mer

Statstilskudd, 2. runde 2018 – kunngjøring

Vedlagt er oppdatert kunngjøring. Merk særlig at den varslete omleggingen av tilskuddsordningen til de regionale filmfondene slår inn i våre prioriteringer. Pakkefinansieringsordningen for utvikling er dessuten 'brukt opp' for i år.

Les mer

Administrerende direktør søkes

Mediefondet Zefyr AS søker ny administrerende direktør. Søknad sendes gjennom Jobbnorge.no med frist den 20. august. Følg lenken for å se annonsen.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer