Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Kunngjøring – Statstilskudd, runde 1 – 2022

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets første runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 25. februar klokken 12:00.

Les mer

Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2021

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre tildelingsrunde for statstilskudd. Mandag 25. oktober innvilget fondet til sammen 5 775 000 kroner fordelt på i alt 12 prosjekt.

Les mer

Velkommen til bransjeaften på BIFF

Vestnorsk filmsenter, Mediefondet Zefyr og BIFF inviterer til bransjeaften lørdag 23.10 kl 21:00 på Kulturhuset. Velkommen!

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer