VIKTIG MELDING!

 

Etter innspill fra bransjeaktører i fondets virksomhetsområde, lyser Mediefondet Zefyr nå likevel ut rammetilskudd i årets første tilskuddsrunde.

Av hensyn til forutsigbarhet og fleksibilitet vi vi fra fra nå av åpne for søknad om rammetilskudd fast ved hver tilskuddsrunde.

For mer info – les her

 

Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

MELD PÅ DIN IDÉ – VINN 100 000 KRONER!

Filmskapere med ønske om å realisere en kinofilm eller et tv-serie prosjekt for barn eller ungdom får nå mulighet til å vinne 100 000 kroner.

Les mer

Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2022

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre tildelingsrunde for statstilskudd. Mandag 31.10 innvilget fondet til sammen 6 857 500 kroner fordelt på i alt 18 prosjekt.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer