Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Administrasjonen på forsommerturne

De første ukene i juni legger administrasjonen i Zefyr ut på en kort forsommerturne i selskapets virksomhetsområde. Hensikten er å møte bransjen og å informere om nye søknadsrutiner.

Les mer

Zefyr i Cannes

Administrasjonen i Zefyr vil også i år være til stede under filmfestivalen i Cannes. Produsenter med aktuelle prosjekter oppfordres til å ta kontakt nå for å booke møter.

Les mer

Pitchepris til Globus

Årets pitchepris under Barnefilmfestivalen i Kristiansand gikk til prosjektet Globus.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer