Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Ny rekord i statlig bevilgning til Zefyr

2019 markerer nok et rekordår, etter at Mediefondet Zefyr i dag mottok 10 221 000,- kroner i statlige støttemidler til forvaltning i fondets virksomhetsområde. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt bransjetiltak med betydelig regional effekt.

Les mer

NFI støtte til samproduksjon for Chezville

Stavangerbaserte Chezville mottok i går 900 000,- fra Norsk Filminstitutt, til samproduksjon av spillefilmen Luftkastellet med den danske hovedprodusenten Tambo film Aps.

Les mer

Ellevilt for Elleville Elfrid

Kulturminister Trine Skei Grande viste begeistring for Kool Produktions animasjonsprosjekt Elleville Elfrid under åpningen av Norway House under Berlinalen fredag. Prosjektet høster nå stor interesse for internasjonalt salg.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer