Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Zefyr delvis bemannet i romjula

Mediefondet Zefyrs sentralbord vil være åpent alle ikke-røde dager i romjula. Kontorene i Stavanger og Bergen vil være delvis bemannet disse dagene.

Les mer

Ny eier i Misc Games

Goodbye Kansas Game Invest har gått inn på eiersiden i Rogalandsbaserte Misc Games.

Les mer

Statlige tildelinger 2019

Mediefondet Zefyr har i 2019 delt ut nesten 12 millioner kroner i statlige støttekroner til kvalifiserte prosjekter. Med dette er fondets årlige statstilskudd øremerket AV produksjon i Zefyrs virksomhetsområde* oppbrukt for i år.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer