Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Tildelinger – Statstilskudd, runde 2 2021

Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets andre tildelingsrunde for statstilskudd. Mandag 25. oktober innvilget fondet til sammen 5 775 000 kroner fordelt på i alt 12 prosjekt.

Les mer

Velkommen til bransjeaften på BIFF

Vestnorsk filmsenter, Mediefondet Zefyr og BIFF inviterer til bransjeaften lørdag 23.10 kl 21:00 på Kulturhuset. Velkommen!

Les mer

2 x Amanda til Tottori

Stavangerbaserte Chezville AS vant priser i kategoriene Beste barnefilm og Beste originalmusikk under årets Amandaprisutdeling.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer