Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Rekordhøyt statstilskudd til Zefyr

Mediefondet Zefyr har for 2018 mottatt sitt så langt høyeste statstilskudd. Midlene vil gå uavkortet til kinofilm, serier og interaktive produksjoner samt bransjetiltak med betydelig regional effekt.

Les mer

Lykkeland til hovedkonkurranse i Cannes

Lykkeland er plukket ut som en av 10 internasjonale serier til hovedkonkurransen under den nye TV-dramafestivalen CANNESERIES - the Cannes International Series Festival.

Les mer

Møter i Kristiansand

Film- og serierådgiver Jan Aksel Angeltvedt tar snarlig turen sørover og vil være tilgjengelig for møter i Kristiansand. Ta kontakt for å booke møtetid.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer