Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Kunngjøring – runde 1, 2020

Mediefondet Zefyr har kunngjort årets første runde for fondets statlige tildelingsmidler. Søknadsfrist er satt til 28. februar

Les mer

Er du fremtidens serieskaper?

Det nærmer seg søknadsfrist til nytt kull på Filmskolens toårige masterstudie. Opptak til Master i Seriell fortelling (Master of Fine Art) har søknadsfrist 1. februar. 

Les mer

Løpende behandling av samproduksjonssøknader

Mediefondet Zefyr innfører fra januar 2020 løpende behandling av søknader om samproduksjonsstøtte.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer