Om Oss

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet.

Zefyrs virksomhetsområde består av 5 fylker:

  • Møre og Romsdal
  • Rogaland
  • Vestland
  • Agder
  • Vestfold og Telemark

Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Her kan du lese VEDTEKTER FOR MEDIEFONDET ZEFYR AS

 

Mediefondet Zefyr er Miljøfyrtårn-sertifisert og jobber systematisk med miljøtiltak. Les fondets Miljørapporter her:

 2019

2018

2017

2016

 

Administrasjon

 

Magnus Thomassen

Direktør /CEO

magnus@zefyr.no

977 48 015

 

Ketil Reinert Pedersen Lømsland

CFO

ketil@zefyr.no

406 39 627

 

Ingunn Myklevoll Sjøen 

Produksjons og informasjonsrådgiver / Production advisor, information officer

ingunn@zefyr.no

971 36 738

 

Kontakt oss

Styre

Tom Remlov – styreleder
Tonje Trandum Woll
Elisabeth Halvorsen
Hallgeir Isdahl
Tone Østerdal
Vegard Bø

Eiere

Bergen kommune
Rogaland fylkeskommune

Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Kristiansand kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune