Om Oss

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi.

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet.

Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet:

  • Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane
  • Hordaland
  • Rogaland
  • Aust Agder
  • Vest Agder
  • Telemark

Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

 

 

Administrasjon

Lars Leegaard Marøy
Direktør/CEO

Olav Mellgren
Økonomi og administrasjonssjef / CFO

Ingunn Myklevoll Sjøen
Produksjons og informasjonsrådgiver / Production advisor, information officer

Kontakt oss

Styre

Tom Remlov – styreleder
Tonje Trandum Woll – nestleder
Elisabeth Halvorsen
Hallgeir Isdahl
Hilde Jenssen
Vegard Bø

Eiere

Bergen kommune
Rogaland fylkeskommune

Samarbeidspartnere

Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Kristiansand kommune
Vest Agder fylkeskommune
Aust Agder fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arendal kommune